شماره‌گر ۲۰۱۷

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

are imprisoned at this time

 • 150
  روزنامه‌نگاران زندانی
 • 12
  همکار رسانه‌‌ها زندانی
 • 155
  شهروند خبرنگاران زندانی

were killed in 2019

 • 0
  روزنامه‌نگار کشته شده
 • 0
  همکار رسانه‌‌ها کشته شده
 • 0
  شهروند خبرنگار کشته شده
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها


Fatal error: Allowed memory size of 83886080 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /app/public/includes/database/database.inc on line 2256