شماره‌گر ۲۰۱۷

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

are imprisoned at this time

 • 150
  روزنامه‌نگاران زندانی
 • 12
  همکار رسانه‌‌ها زندانی
 • 155
  شهروند خبرنگاران زندانی

were killed in 2019

 • 0
  روزنامه‌نگار کشته شده
 • 0
  همکار رسانه‌‌ها کشته شده
 • 0
  شهروند خبرنگار کشته شده
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها