گزارش‌گران‌ بدون مرز (RSF) ۲۲ سایت را در کشورهای خود رفع مسدودیت کرد

شماره‌گر ٢٠١۸

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 167
  روزنامه‌نگاران
 • 152
  شهروند خبرنگاران
 • 16
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ٢٠١۸ کشته شده‌اند

 • 6
  روزنامه‌نگار
 • 1
  شهروند خبرنگار
 • 1
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها